Bestuur

Binnen de organisatie van Scouting St. Job Leuken-Weert zijn twee besturen actief, te weten het groepsbestuur en het stichtingsbestuur.

Het groepsbestuur verzorgt alle zaken aangaande het goed functioneren van de speltakken. Op dit moment is onze groepsvereniging op zoek naar nieuwe bestuursleden. In het groepsbestuur hebben naast de voorzitter, secretaris en penningmeester ook andere bestuursleden zitting, waaronder de groepsbegeleiding. Alle leden van Scouting zijn lid van de groepsvereniging Scouting St. Job Leuken-Weert en hierdoor ook lid van de vereniging Scouting Nederland.

De stichting Jeugdgemeenschap Weert is de beheerstichting, die het gebouw in eigendom heeft en beheert. Deze stichting is gekoppeld aan de groepsvereniging, de meerderheid van de bestuursleden moet uit leden van de groepsvereniging bestaan.
De taak van het stichtingsbestuur is o.a. het beheer en onderhoud van de accommodatie, het aanvragen van subsidies bij de verschillende instanties. Alle bestuursleden van de groepsvereniging zitten ook in het stichtingsbestuur.