Scouting Nederland Algemeen

Een afwisselende en plezierige vrijetijdsbesteding, dat is wat Scouting te bieden heeft.
Scouting is een methodische jeugvereniging.
In de wekelijkse bijeenkomsten wordt aandacht besteeds aan verschillende interessevelden; sport en spel, cultuur en kunstvorming, maar natuurlijk veel aan het buitenleven!?
Bij Scouting leren kinderen dat je door samenwerken/samenspelen iets kunt bereiken/maken.
Veel jeugd is steeds meer op zichzelf gericht, maar als je bij Scouting zit, leer je dat je toch ook met elkaar rekening zult moeten houden, of juist met elkaar moet samenwerken wil je je doel bereiken.
Eigenlijk is Scouting een “learning by doing” vrije tijdsbesteding!