Contributie

De contributie bedraagt voor de leden van de bevers en de welpen € 30,00 per kwartaal per lid. De contributie voor de andere leden (scouts, explorers, roverscouts) bedraagt € 32,50 per kwartaal per lid.
Deze contributie wordt aan het begin van het kwartaal geïnd via een automatische incasso. De machtiging hiervoor is het inschrijvingsformulier dat nieuwe leden na een proefperiode van de leiding hebben ontvangen. Door lid te worden tekent u tevens voor de automatische incasso van de contributie.

Het is dus wel belangrijk dat als het lidmaatschap wordt opgezegd dit ook weer middels het uitschrijvingsformulier gebeurt, zodat ook de incasso wordt ingetrokken.  Mocht van een lid het bankrekeningnummer wijzigen waar de contributie van geïnd moet worden, moet u als ouder/verzorger dat natuurlijk wel even schriftelijk doorgeven aan ons….

Voor meer informatie omtrent de contributie kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie via info@scoutingstjob.nl