Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, dan staan de vertrouwenspersonen van Scouting St. Job Leuken-Weert (te bereiken via vertrouwenspersoon@scoutingsintjob.nl) je graag te hulp. Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over iets wat jezelf is overkomen, je gezien/gehoord hebt of over iets waar je over twijfelt. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de Scoutinggroep en is goed zichtbaar voor de leden.

Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. (Dit doen ze volgens het protocol grensoverschrijdend gedrag à https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/calamiteiten/5-protocol-ongewenst-gedrag/file) Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het Landelijk opvangteam is HIER te lezen.

Meer informatie

Heb je nog vragen na het lezen van bovenstaande tekst, dan verwijzen we jullie graag door naar het aanstellingsbeleid van Scouting Nederland. Het aanstellingsbeleid is te vinden op: https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/in-veilige-handen/vog