Leiding

De organisatie van de speltakken is in handen van het stafteam, ook wel de leiding genoemd. Net als alle andere taken binnen de vereniging worden deze vervuld door vrijwilligers. Scouting St.-Job Leuken-Weert streeft ernaar om (vooral bij de junior groepen) 1 leiding per 5 leden te plaatsen. Aan het hoofd van het stafteam staat de teamleider of teamleidster.

Om de contacten tussen de verschillende speltakken te bevorderen houden de teamleiders regelmatig een teamleidersvergadering. In deze vergaderingen worden zaken overlegd aangaande de activiteiten binnen de vereniging. Denk hierbij aan een gezamenlijk weekend, het zomerkamp of bijvoorbeeld de sylvesterparty.

De diverse stafteams worden op hun beurt weer gecoacht door de groepsbegeleider(s). De groepsbegeleider begeleid de stafteams zodat deze optimaal kunnen functioneren. Daarnaast zorgt de groepsbegeleider ervoor dat de verschillende stafleden de benodigde of gewenste cursussen kunnen volgen. Omdat de stafleden met kinderen omgaan wordt voor elk staflid een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij Justitie aangevraagd.

Lijkt het je ook leuk om leider/leidster te worden bij Scouting St.-Job Leuken-Weert dan kunt je contact opnemen met onze groepsbegeleidster via info@scoutingstjob.nl